minus plus reset

Dokumenty


29.05.2011r.
Przychodzące Prośba o udrożnienie rowów - odp.

Pismo z dnia 26.04.2011 z ZDP Oświęcim dotyczące udrożnienia rowów przy ul. Stawowej.


29.05.2011r.
Przychodzące Prośba o udrożnienie rowów - cd.

Pismo z dnia 11.04.2011 Urzędu Gminy Kęty do ZDP Oświęcim dotyczące udrożnienia rowów przy ul. Stawowej.


29.05.2011r.
Przychodzące Zmiana projektu oświetlenia - cd.

Pismo z dnia 08.04.2011 Urzędu Gminy Kęty do ZDP Oświęcim dotyczące zmiany wadliwego projektu oświetlenia centrum Malca.


29.05.2011r.
Wychodzące Prośba o udrożnienie rowów

Pismo z dnia 05.04.2011 do Rady Miejskiej w Kętach oraz Burmistrza Gminy Kęty dotyczące prośby o pozytywne zaopiniowanie prośby o udrożnienie rowów na ul. Stawowej.


29.05.2011r.
Przychodzące Dofinansowanie na drogi

Pismo z dnia 23.02.2011 z Urzędu Gminy Kęty w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


29.05.2011r.
Wychodzące Renowacja systemu odwadniania

Pismo z dnia 05.04.2011 do Burmistrza Gminy Kęty dotyczące usnięcia usterek w systemie odwodnienia sołectwa Malec.


29.05.2011r.
Wychodzące Zmiana projektu oświetlenia

Pismo z dnia 05.04.2011 do Burmistrza Gminy Kęty dotyczące zmiany wadliwego projektu oświetlenia centrum Malca.


29.05.2011r.
Wychodzące Budowa drogi

Pismo z dnia 05.04.2011 do Rady Miejskiej w Kętach oraz Burmistrza Gminy Kęty dotyczące budowy drogi gminnej, boczna K. Jędrzejowskiego.


27.05.2011r.
Wychodzące Pismo do ZDP Oświęcim

Pismo z dnia 28.04.2011 d o Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu dotyczące montażu lustra na ulicy K. Jędrzejowskiego.


Facebook

Podziel się zdjęciami:
admin@malec.kety.pl

Pogoda
Linki i telefony

Poprawny HTML!
Poprawny CSS!RSS