Malec

Szkolenie pierwszej pomocy

Rozmiar tekstu:

szkolenieW dniu 06.12.2013 r. (piątek) o godz. 10.00 przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Placówka Terenowa w Oświęcimiu) przeprowadzili w naszej Świetlicy szkolenie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Te bardzo ciekawie przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do pogłębienia wiedzy w podstawowe zasady z zakresu ratowania życia i zdrowia w nagłych sytuacjach .

Podstawowym elementem szkolenia była pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach : utrata przytomności, zawał, wylew, oparzenia, krwotoki, złamania, zachłyśnięcia.

Na zakończenie spotkania wszyscy słuchacze wzięli udział w konkursie w formie testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

 

Umiejętność pomocy człowiekowi, gdy nagle stanie się coś niespodziewanego, to bardzo przydatna i ważna rzecz. Warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy, bo mogą się zdarzyć sytuacje które mogą nas zaskoczyć. A w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi liczy się szybkie, rozsądne działanie, ponadto, za nie udzielenie pomocy poszkodowanemu kodeks karny przewiduje karę grzywny, a nawet pozbawienia wolności…więc może warto!

Nagrody oraz upominki dla uczestników szkolenia ufundował KRUS Placówka Terenowa w Oświęcimiu.

Ewa Jonkisz