Malec

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej - Listopad 2016

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 3 listopada 2016 roku.

 
 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 września 2016 roku.

3.Omówienie korespondencji i prac wykonanych między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Przedstawienie wyników głosowania mieszkańców na propozycje do Budżetu
  Obywatelskiego na 2017 rok.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych: Radnego Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przegłosowany.

 

W dalszej kolejności odczytał protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 września 2016 roku, który został przyjęty przez członków bez zastrzeżeń.

 

Następnie sołtys omówił działania i pisma między posiedzeniami Rady Sołeckiej:

-pismo do Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w sprawie drogi gminnej na ul. Górka,

-naprawa mostka na ul. Źródlana i Zacisze.

-wykonano przełożenie odcinka chodnika przy ul. K.Jędrzejowskiego oraz wypełniano asfaltem załamania po kanalizacji ul. Wesoła.

Również w związku z dalszym osiadaniem odcinka drogi ul. Górka podjęto decyzję położenia asfaltu na wiosnę 2017 roku, w dalszym ciągu uzupełniając ubytki kamienia wraz
z zabezpieczeniem studzienek, aby nie przeszkadzały w ruchu pojazdów.

 

W następnym punkcie omówiono wyniki głosowania mieszkańców na Budżet Obywatelski.

-Remont alejek w parku wiejskim – 359 głosów.

-Plac zabaw w parku wiejskim – 222 głosy.

-Wykonanie punktów świetlnych ul. Wesoła -107 głosów.

-Wykonanie drzwi w sali sportowej - 9 głosów.

 

W trakcie dyskusji nad wynikami odnośnie Budżetu Obywatelskiego członkowie Rady Sołeckiej zgłosili uwagę, aby zrezygnować w przyszłości z tej formy, a przeznaczenie kwoty dać do dyspozycji Rady Sołeckiej, która ma dobre rozeznanie co w pierwszej kolejności trzeba zrobić na terenie miejscowości, a przy tym układzie przepadło nam 10 tyś. złotych.

 

W dyskusji podjęto sprawę Szkoły Podstawowej, jej funkcjonowania w nowym 8 klasowym systemie.

Sołtys poinformował zebranych, że na czynie społecznym 22 października 2016 (prace na cmentarzu i wokół kościoła) wzięło udział 21 mieszkańców naszej wsi.

 
 
 
 
 

W wolnych wnioskach poruszono sprawę przejścia dla pieszych ul. K.Jędrzejowskiego za mostem na potoku Maleckim. Ustalono kolejne posiedzenie Rady Sołeckiej na 15 grudnia 2016 roku godz.17,00, na którą zostanie zaproszony Burmistrz Gminy Kęty.

 
 

Na tym posiedzenie zakończono.

Grażyna Sokół