17/09 2016

Zebranie wiejskie - 25 wrzesień 2016

Rozmiar tekstu:

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa 
Sołtys Kazimierz Tolarczyk
zwołuje

na dzień 25 września (niedziela) 2016 r. o godz. 9.15
w budynku DL Malec

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Porządek obrad:

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 40 osób, zebranie odbędzie się w  drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 9.45. W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 20 osób. 

Malec, dnia 16 września 2016 r. 

Sołtys

Kazimierz Tolarczyk