Malec

Zebranie wiejskie - 25 wrzesień 2016

Rozmiar tekstu:

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa 
Sołtys Kazimierz Tolarczyk
zwołuje

na dzień 25 września (niedziela) 2016 r. o godz. 9.15
w budynku DL Malec

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Porządek obrad:

  • Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  • Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
  • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  • Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2017.
  • Sprawy bieżące.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  • Zakończenie Zebrania. 

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 40 osób, zebranie odbędzie się w  drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 9.45. W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 20 osób. 

Malec, dnia 16 września 2016 r. 

Sołtys

Kazimierz Tolarczyk