04/09 2014

Zebranie wiejskie

Rozmiar tekstu:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

 

 

 

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa Sołtys Andrzej Ostafin. zwołuje

na dzień 15 września (2014.) 2014 r. o godz. 18.00

 w Dom Ludowy w Malcu

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Porządek obrad:

  1. 1.     Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. 2.     Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
  3. 3.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. 4.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. 5.     Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2015.
  6. 6.     Sprawy bieżące.
  7. 7.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. 8.     Zakończenie Zebrania.

 

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 40 osób, Zebranie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 18.30.

W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 20 osób.

 

Malec, dnia 01.09.2014 r.

 Sołtys A. Ostafin