25/02 2014

Zebranie Wiejskie

Rozmiar tekstu:

Sołtys Malca zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 23.03.2014 roku (niedziela) w Sali Domu Ludowego o godzinie 9.15.

 

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i wybór delegatów do spółki wodnej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2013
 9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dysp. Sołectwa na 2014 r.
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania
 13. Zakończenie Zebrania