04/12 2013

Bezpłatny kurs komputerowy w Kętach

Rozmiar tekstu:

ecdl

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” zaprasza mieszkańców Kęt i okolic, którzy ukończyli 50 lat do udziału w projekcie „ECDL szansą dla Małopolan i małopolskiego rynku pracy”, który jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Okres realizacji projektu: od 1.10.2013 do 31.12.2014.

 

Cel projektu:
Zdobycie bądź podniesienie poziomu wiedzy potrzebnej do korzystania z podstawowych programów komputerowych oraz sieci Internet u 180 uczestników projektu, którzy ukończyli 50 rok życia.

Adresaci kursów:
180 osób w wieku powyżej 50 lat, które mieszkają, lub pracują na terenie województwa małopolskiego oraz posiadają co najwyżej wykształcenie średnie.
Planuje się zorganizowanie 15 edycji kursu ECDL Start, z których każda będzie trwała 48 h lekcyjnych, realizowanych w blokach śr. 4-godzinnych.

Szczegóły: lepsze-jutro.org