Malec

Nieobecność Sołtysa

Rozmiar tekstu:

infoInformujemy, że sołtys Malca, Pan Andrzej Ostafin, czasowo nie będzie pełnił obowiązków w związku ze swoją nieobecnością od dnia 28 czerwca do 8 lipca 2013 roku.

Wszyscy mieszkańcy Malca, którzy w tym czasie zostaną dotknięci skutkami zdarzeń losowych (wynikające z warunków pogodowych podtopienia czy innego typu szkody), proszeni są o kontakt z odpowiednimi służbami.

Czuwać będą:

  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. (33) 844 89 80
  • Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – tel. (33) 844 89 90.