12/05 2013

Obwieszczenie

Rozmiar tekstu:

infoW odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców dotyczące nieobecności na przywitaniu Księdza Biskupa, informujemy że program wizytacji nie przewidywał spotkania z Sołtysem i Radą Sołecką.

Skutkiem tego kierowani głębokim szacunkiem dla Władz Parafii przyjęliśmy i nie komentujemy tej decyzji, a wszelki pytania prosimy kierować do organizatorów wizyty.

 

Sołtys wraz z Radą Sołecką w Malcu