02/02 2013

Zebranie Wiejskie

Rozmiar tekstu:

infoSołtys Malca zaprasza na Zebranie Wiejskie które odbędzie się w dniu 24.02.2013 w sali Domu Ludowego o godz. 14:00.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. podjęcie uchwały w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2012
 9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Sołectwa na 2013 r.
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania
 13. Zakończenie Zebrania