Malec

Malec

Rozmiar tekstu:

Malec w PolsceMalec znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty. W latach 1975-1998 administracyjnie należał do województwa bielskiego.

Wieś położona jest na zboczach doliny Potoku Maleckiego, zwanego też Babudą, 270 m n.p.m.
Leży w dolinie rzeki Soły należącej do subregionu Pogórza Wilamowickiego. Dolina Soły tworzy szeroką równinę płaską będącą terasą zalewową.

Teren należy do regionu naturalnego Kotliny Oświęcimskiej. Najniżej położone tereny w sołectwie znajdują sią na wysokości 261,7 m n.p.m. Różnica wysokości między punktami położonymi najniżej i najwyżej wynosi 31,1 m.
Miejscowość Malec leży na 460,5 hektara. Użytki rolne w sołectwie zajmują 302,9 ha, co stanowi 65% całkowitej powierzchni miejscowości, z czego grunty orne to 253,4 ha, łąki – 23,2 ha, pastwiska – 19,5 ha, a sady – 6,8 ha. Pod wodami znajduje się 68,8 ha, a pod drogami – 22,2 ha. Lasy porastają 17,8 ha powierzchni sołectwa.

Dane statystyczne z dnia 31 grudnia 2012 r. informują, że miejscowość zamieszkuje 1329 mieszkańców, tj. więcej niż w roku 2012 (1287). Wcześniejsze lata: 2005 (1239), 2006 (1240), 2007 (1240), 2008 (1250), 2010 (1261) i 2011 (1298).

26.09.2008 roku uchwałą Rady Miejskiej w Kętach nadano następujące nazwy 23 ulicom w sołectwie Malec: Platanowa, Bukowa, Wąska, Miasteczko, Łąkowa, Kościelna, Podbeskidzka, Stawowa, Świętojańska, K. Jędrzejowskiego, Podlas, Łęg, Zacisze, Źródlana, Por. Jasieńskiego, Wesoła, Widokowa, Lipowa, Spokojna, Górka, Sadowa, Błękitna i Osiecka.

Ulice w Malcu Obszar miejscowości Malec zamieszkiwany jest przede wszystkim przez niewielkie ssaki, takiejak lisy, sarny, kuny, zające czy wiewiórki. Nie brak także jeży, kretów i innych drobnych gryzoni. Z ptactwa najczęściej natrafić można na skowronki, bażanty, kruki, łabędzie, ślepowrony, bociany oraz jastrzębie.

W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej znajduje się gródek średniowieczny na tzw. Kopcu – jest to budowla pochodząca ze średniowiecza, z wciąż zachowanymi śladami fundamentów średniowiecznego zamku. Pierwsza pisemna wzmianka o obiekcie znajduje się w dokumentach z 1452 r.
Pośredniej ochronie podlega zespół parkowo-dworski, w skład którego wchodzi dwór murowany, folwark oraz budynki folwarczne z końca XIX w. Drugim obiektem zabytkowym jest obszar Stawów Maleckich.

Znakomita część, tj. 63, prowadzonych w sołectwie gospodarstw rolnych zajmuje powierzchnię 1-2 ha. Trzy razy mniej gospodarstw liczy od dwóch do pięciu hektarów. W podobnej ilości (18) występują w miejscowości gospodarstwa najmniejsze, których powierzchnia nie przekracza jednego hektara. Największe gospodarstwo w sołectwie liczy zaledwie 7,12 ha.
Osoby prawne prowadzące gospodarstwa rolne na terenie sołectwa to przede wszystkim Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zgoda”.

Miejscowość Malec to obszar występowania przede wszystkim gleb brunatnych wyługowanych oraz deluwialnych. Pojawiają się także mady brunatne.