15/11 2012

Monografia Jana Ruska - fragmenty

Rozmiar tekstu:

W lipcu 2011 r. w sołtysówce zostały odnalezione dokumenty z XIX i XX w. dotyczące naszej miejscowości. Dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej została podjęta decyzja o przepisaniu, a tym samym o ocaleniu od zapomnienia, pracy, którą w 1932r. napisał Pan Jan Rusek – mieszkaniec Malca i słuchacz Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie.

Fascynujące opisy historii Malca, jego tradycji, kultury, życia codziennego mieszkańców spowodowały, że przepisana praca została przekazana do konsultacji pracownikom Muzeum im. S. Kłosińskiego w Kętach. Wspólnie też podjęliśmy decyzję o wykonaniu skanu pracy celem zarchiwizowania materiału.


Równocześnie podjęliśmy działania związane ze znalezieniem spadkobierców autora pracy. Dzięki pomocy rodziny trafiliśmy do syna autora – Pana Mirosława Rusek, obecnie dr inż. – wykładowcę Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Dzięki życzliwości syna, pracę Jego ojca przekazujemy Państwu w skróconej formie, której autorem jest Pan Jerzy Fraś – Sekretarz Gminy Kęty. Tytuły poszczególnych części oraz fragmenty zaznaczone kursywą są treściami oryginalnymi. Ponieważ w nielicznych fragmentach są miejsca gdzie praca jest nie do odczytania zaznaczamy te miejsca wielokropkiem.

Ze względu na trwające prace edytorskie opowiadanie będzie dostępne we fragmentach, ukazujących się cyklicznie raz w tygodniu. Całość pracy jest do wglądu w Maleckiej Izbie Pamięci.

 

17.04.2012r.

 
25.04.2012r.
 
04.05.2012r.
 
10.05.2012r.
 
20.05.2012r.
 
30.05.2012r.
 
30.05.2012r.