Malec

Monografia Jana Ruska - fragmenty

Rozmiar tekstu:

W lipcu 2011 r. w sołtysówce zostały odnalezione dokumenty z XIX i XX w. dotyczące naszej miejscowości. Dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej została podjęta decyzja o przepisaniu, a tym samym o ocaleniu od zapomnienia, pracy, którą w 1932r. napisał Pan Jan Rusek – mieszkaniec Malca i słuchacz Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie.

Fascynujące opisy historii Malca, jego tradycji, kultury, życia codziennego mieszkańców spowodowały, że przepisana praca została przekazana do konsultacji pracownikom Muzeum im. S. Kłosińskiego w Kętach. Wspólnie też podjęliśmy decyzję o wykonaniu skanu pracy celem zarchiwizowania materiału.


Równocześnie podjęliśmy działania związane ze znalezieniem spadkobierców autora pracy. Dzięki pomocy rodziny trafiliśmy do syna autora – Pana Mirosława Rusek, obecnie dr inż. – wykładowcę Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Dzięki życzliwości syna, pracę Jego ojca przekazujemy Państwu w skróconej formie, której autorem jest Pan Jerzy Fraś – Sekretarz Gminy Kęty. Tytuły poszczególnych części oraz fragmenty zaznaczone kursywą są treściami oryginalnymi. Ponieważ w nielicznych fragmentach są miejsca gdzie praca jest nie do odczytania zaznaczamy te miejsca wielokropkiem.

Ze względu na trwające prace edytorskie opowiadanie będzie dostępne we fragmentach, ukazujących się cyklicznie raz w tygodniu. Całość pracy jest do wglądu w Maleckiej Izbie Pamięci.

 

17.04.2012r.

 • Moją miejscowością rodzinną jest wieś Malec
 • Wieś nieduża
 • Liczba mieszkańców podług spisu
 • Praca kobiet jest dużo lżejsza
 
25.04.2012r.
 • Na środku stał kopiec, a na nim zamczysko
 • Wieś pamięta dobre i złe czasy
 • Podział ziemi przedstawia się dość zawile
 
04.05.2012r.
 • Wieś składa się prawie z samych małorolnych
 • Ludność jest optymistycznie usposobiona…
 • Stosunki zarobkowe na miejscu są słabe
 • Drzwi z chlewa otwierają się wprost do sieni
 
10.05.2012r.
 • Do stołu zasiadają naraz wszyscy domownicy
 • Niezmiernie głęboko weszły w nasz lud wiejski zwyczaje, wierzenia, wróżby
 • Babka daje lepsze rady i wskazówki, aniżeli właściwy lekarz
 • Kiedy chłopiec przyjdzie w swaty
 
20.05.2012r.
 • Zielona wstążka, biały pas, wychodzić na ślub, bo już czas
 • Jeśli gospodarz…
 • Darujemy wieniec, darujemy wstążki
 • Wieś zasadniczo nie lubi się leczyć u lekarzy
 
30.05.2012r.
 • Poważniejszą troską gminy jest szkoła
 • Frekwencja dzieci w porze pasania bydła bardzo słaba
 • Wieś marzy o budowie własnego kościoła.
 • Jak przedstawiają się stosunki organizacyjno – oświatowe wśród młodzieży i dorosłych
 
30.05.2012r.
 • Samorząd Malca bierze swój początek z patentu cesarskiego
 • Wójt widzi na oku dobro całej gminy
 • Liczby mówią o istotnej żywotności członków rady gminnej
 • Jaki cel winien przyświecać naszemu samorządowi.
 • Ustosunkowanie się do wszelkich władz jest zupełnie poprawne i lojalne
 • Już od chwili poczęcia dziecka wychowuje się ono prawie samo
 • Chłop cieszy się jeśli powodzi mu się w gospodarstwie
 • W doborze par małżeńskich strona uczuciowa zepchnięta jest na plan drugi
 • Jest coś w naszej wsi, co łączy
 • Lud nasz wierzy głęboko w to, co głosi kościół
 • W ostatnich latach wieś poczyniła ogromny krok naprzód