Malec

Historia LKS "Zgoda" Malec

Rozmiar tekstu:

Ludowy Zespół Sportowy w Malcu powstał w 1949 roku.
Prezesi klubu to kolejno: Tlałka Franciszek, Naglik Józef, Rusek Kazimierz, Hałat Jan, Paw Roman, Naglik Adam, Marszałek Jan, Naglik Karol, Wadoń Karol, Hałat Antoni, Dudziak Andrzej i obecnie Wadoń Karol.

Ludowy Klub Sportowy „ZGODA" w Malcu powstał na bazie Związku Młodzieży Wiejskiej „WICI". W początkowym okresie, w latach 50-tych i 60-tych najpopularniejszą dyscypliną sportową była piłka siatkowa.
W tym okresie drużyna piłki siatkowej odniosła wiele sukcesów, a najważniejsze to: zdobycie dwukrotnie V-ce mistrzostwa województwa krakowskiego Ludowych Zespołów Sportowych oraz III miejsca w dawnym województwie krakowskim.

W początkowym okresie w drużynie tej występowali między innymi: bracia Jan i Kazimierz Suchonowie, Mitoraj Edward, Janas Stanisław, Naglik Antoni, Sekuła Adam, Juras Jan, Wadoń Stanisław, Naglik Stefan,

później: Wadoń Antoni, Wasztyl Stanisław, Łukasik Jan, Erhardt Karol, Marszałek Jan, Gregorczyk Augustyn, Władysław i Stanisław Kośla, Płonka Marian, Tlałka Karol,
oraz w końcu lat 60-tych: Gruszka Stanisław, Tlałka Andrzej, Spiesz Jan, Naglik Adam, Mitoraj Adam, Rusek Konstanty, Radwan Jerzy, Jedliński Andrzej, Marszałek Piotr, Tlałka Benedykt, Tlałka Paweł, Merta Kazimierz.

W 1990 roku reaktywowano tą sekcję grając w lidze okręgowej województwa bielskiego przez cztery sezony. Trzon drużyny z tego okresu stanowili: Pruszyński Edward, Śmigielski Bogdan, Stawowczyk Adam, Woźniak Piotr, Mitoraj Adam, Stanisław i Antoni Wadoń, Olejarski Ireneusz, Marszałek Ireneusz, Fajferek Piotr, Krawczyk Kazimierz, a trenerem drużyny był były reprezentant Polski juniorów Choiński Władysław.

Piłka siatkowa w Malcu ma bardzo chlubne tradycje. Środowisko Malca jest dumne, że syn naszego byłego zawodnika rodowitego Malczanina Stanisława Gruszki - Piotr, jest czołowym zawodnikiem PlusLigi (wcześniej Polska Liga Siatkówki - I liga Seria A) i reprezentacji Polski.

Oprócz piłki siatkowej popularnymi sekcjami w czasie całej działalności klubu były sekcje szachów, lekkoatletyki, tenisa stołowego, a od lat 70-tych piłki nożnej.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wzrosło zainteresowanie młodzieży piłką nożną. W początkowym okresie w związku z brakiem własnego boiska drużyna nasza grała na boiskach sąsiednich wsi, a trenowała na łąkach i pastwiskach. W roku 1971 zgłoszono drużynę do rozgrywek terminarzowych Ligi Wiejskiej, gdzie grała przez 2 lata i wywalczyła w efekcie awans do klasy „C".

Ciągły wzrost zaangażowania zawodników i działaczy tej sekcji zaowocował wybudowaniem własnego boiska oraz kolejnymi awansami: w roku 1975 do klasy „B", 1982 do klasy „A", 2000 do V-tej ligi podokręgu Wadowice gdzie grała przez pięć sezonów i ponownie do klasy okręgowej w 2007 roku.

W trosce o przyszłość sekcji, kolejne zarządy wiele troski poświęciły szkoleniu młodzieży, efektem czego był awans drużyny juniorów i trampkarzy w roku 1993 do Ligi Okręgowej.

Wyróżniającymi się zawodnikami początkowego okresu byli: bracia Karol i Roman Naglikowie, Antoni i Stanisław Wadoń, Juras Mieczysław, Kasperek Henryk, Dudziak Andrzej, Krawczyk Karol, Tlałka Józef, Sekuła Wiesław,
w późniejszym okresie: Hałat Jan, Hałat Karol, Sekuła Kazimierz, Kubiczek Kazimierz, Stanisław i Jan Migdałek, Łukasik Mirosław, Wojtak Roman, Szłapa Roman, Kajor Andrzej, Hałat Stanisław, Naglik Paweł, Wadoń Robert, Matejko Andrzej, Parysz Adam, Marszałek Ireneusz, Żurek Wiesław, Wasztyl Józef, Matejko Krzysztof, Lekki Marek, Matejko Andrzej, Haręża Adam, Bartuś Zbigniew, Juras Andrzej, Migdałek Józef, Naglik Dariusz, Kasprowski Józef, Domasik Piotr, Hałat Krzysztof, Gabryś Tomasz, bracia Sebastian i Krzysztof Drebszokowie, Naglik Łukasz.
Obecnie do wyróżniających się zawodników należą: Gregorczyk Marcin, Sokół Grzegorz, Mąsior Piotr, Krawczyk Łukasz, Krawczyk Wojciech, Handy Krzysztof, Faron Wacław, Matyszkowicz Artur, Hałat Łukasz, bracia Kamil i Adam Żmuda, Oczkoś Mateusz, Lekki Kamil,
a w drużynie juniorów: Nowak Paweł, Hałat Dawid, Gibas Dawid.

W okresie działalności sekcji piłki nożnej trenerami byli: Dudziak Andrzej, Adamus Jan, Tyrloch Tadeusz, Baścik Leszek, Zaręba Krzysztof, Nachajski Stanisław, Kajor Andrzej, Młocek Leszek, Gębala Józef, Gabryś Tomasz, Bielenin Jan, obecnie Gabryś Tomasz,
a drużyn młodzieżowych: Jekiełek Jan, Krawczyk Kazimierz, Kasprowski Józef, Szulc Grzegorz, Kajor Andrzej .
Kierownikami drużyn byli: Kasprowski Tadeusz, Czarnik Jan, Hałat Antoni, Dudziak Andrzej, Kasperek Henryk, Oczkoś Stanisław, a obecnie Marszałek Ireneusz.

Aby sport można było uprawiać potrzebna jest do tego celu baza sportowa. Początek budownictwa sportowego w Malcu sięga lat jeszcze przed powstaniem klubu. Wtedy to z inicjatywy młodzieży ZMW „WICI" urządzono Park Wiejski wraz z boiskiem do piłki siatkowej, zamontowano ławki i wykonano ogrodzenie.

Za wykonanie tego boiska przyznano nam I miejsce w pierwszym konkursie organizowanym przez Gromadę Rolnik Polski „Boisko w Każdej Wsi" i przekazano nagrodę Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza w wysokości 25 tys. złotych. W roku 1973 zakończono budowę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji a w nim boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, bieżnię, rzutnię, drogę dojazdową oraz ogrodzenie długości 700 m. Za to przedsięwzięcie zdobyliśmy w konkursie „Boisko w każdej wsi" - trzecie miejsce w kraju. W roku 1978 zakończono budowę pawilonu sportowego wraz z salą gimnastyczna i zapleczem socjalnym, za co zdobyliśmy w tym samym konkursie również trzecie miejsce w kraju, a grupa działaczy otrzymała wyróżnienie w konkursie Trybuny Robotniczej „Czerwona Róża".

Inicjatorami i wykonawcami wyżej wymienionych obiektów był szereg działaczy i społeczników naszej wsi: Hałat Jan, Marszałek Jan, Erhardt, Palma Albin, Wadoń Antoni, Gregorczyk Augustyn, Zając Tadeusz, Czarnik Jan.