Malec

Historia Parafii Malec

Rozmiar tekstu:

Początkowo, życie religijne mieszkańców Malca związane było z parafią w Osieku. Tam też mieszkańcy Malca chodzili do kościoła.

Początkiem uniezależniania się od ośrodka osieckiego było wybudowanie w Malcu w latach 1848-49 kapliczki – wotum po panującej dwa lata wcześniej zarazie. Stała się ona miejscem postoju pątników z okolic Rzyk, Andrychowa, Roczyn i Bulowic zmierzających na odpusty do Bielan i z powrotem. Pielgrzymki te obchodziły kaplicę w koło modląc się i śpiewając. W maju mieszkańcy gromadzili się tutaj, aby odmawiać litanię i śpiewać pieśni maryjne.

W roku 1892 staraniem osieckiego księdza proboszcza Franciszka Zadęckiego odprawiona w niej została pierwsza msza św. Była to ogromna uroczystość z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, procesją i wystrzałami z moździerza, który specjalnie na tę okoliczność sprowadzono z Osieka.

W czasie okupacji zamiast mszy odprawiane były nabożeństwa majowe. Od 1941 roku kaplica służyła jako punkt spotkań konspiracyjnych, podczas których słuchano ukrytego w ołtarzu radia. Gdy w latach 1942-43 niemieccy osadnicy zaczęli niszczyć krzyże i kapliczki, na polecenie ks. proboszcza Wojciecha Pitali zostają przeniesione do Osieka ołtarzowe relikwie, natomiast za wstawiennictwem opiekującego się kaplicą pana Ludwika Palmy, pozostawiono w ołtarzu obraz Matki Bożej Gromnicznej. Jej to obecności niektórzy przypisują dosyć szczęśliwe przeżycie przez mieszkańców Malca okupacji, mimo aktywnego udziału jego mieszkańców w ruchu oporu. Zaraz po wojnie umieszczono w ołtarzu nowe relikwie: błogosławionego Jozafata Kuncewicza i św. Tomasza Becketta.

W roku 1956 pierwszy raz w historii Malec przeżywa wizytację biskupią. Przybycie krakowskiego biskupa Franciszka Jopa mobilizuje mieszkańców do budowy wieżyczki umożliwiającej zawieszenie dzwonu. W tym samym czasie realizując zamysł ks. Władysława Groksa rozpoczęto starania o budowę kościoła, gromadząc w tym celu pierwsze materiały. Niestety z powodu niesprzyjającego klimatu politycznego nie dało się tego zamiaru w tym czasie zrealizować. Dlatego do istniejącej już kapliczki dobudowano tylko nowe pomieszczenie, aby większa ilość uczestników nabożeństw mogła pomieścić się pod dachem.

W sprzyjającym okresie parafianie pod przewodnictwem proboszcza osieckiego ks. kanonika Franciszka Nogi rozpoczęli starania o pozwolenie na budowę swojej świątyni w Malcu. Gdy mury osiągnęły 8 metrów, 22 listopada 1984 roku Jego Ekscelencja ks. Franciszek Kardynał Macharski dokonał uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas II pielgrzymki do Polski. Parafialna uroczystość poprzedzona dniem spowiedzi św. zgromadziła prawie wszystkich mieszkańców Malca oraz licznych gości.

Od początku do budowy świątyni zostaje delegowany osiecki wikariusz ks. Zdzisław Budek. Rok 1987 kończy się zamknięciem bryły kościoła dachem i pokrycie go miedzianą blachą. 1 lipca 1988 roku ks. Z. Budek zamieszkuje w Malcu otrzymując polecenie organizacji samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego. W roku 1989 ma miejsce I suma odpustowa ku czci św. Jana Kantego w murach nowej świątyni.